Tag: TOEFL MUIC

พิชิต TOEFL MUIC/ ITP ได้อย่างไร..??

พิชิต TOEFL  MUIC/ ITP  ได้อย่างไร มหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC  ใช้ข้อสอบ TOEFL  ITP เป็นข้อสอบเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนสำหรับคัดเลือกนักศึกษาใหม่มาเป็นเวลานานนับสิบปี  นักเรียนหรือโรงเรียนติวต่าง ๆ  จึงมักเรียกว่า  TOEFL MUIC ข้อสอบนี้มาจากไหนใครเป็นคนออก TOEFL ITP  เป็นข้อสอบสำเร็จรูปแบบมาตรฐาน ที่จัดทำโดย  ETS ข้อสอบประกอบ 3  Section คือ Listening,  Structure และ Reading เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วทาง MUIC  จะจัดส่งข้อสอบและ Answer Sheet ให้สถาบัน  ETS  เพื่อจัดเก็บข้อสอบและตรวจคะแนน ด้วยความที่เป็นข้อสอบสำเร็จรูปแบบที่น่าเชื่อถือ จึงมีสถานบันหลายแห่ง ใช้ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาหรือนักเรียนใหม่ เช่นโรงเรียนนานาชาติ MUIDS, KMIDS เป็นต้น หรือในระดับปริญญาโท เอก […]