Tag: Math-Eng

Math – Eng

UpGrade ศาลายา เปิดสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย , SAT Math สอบเข้า MUIC สอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้เรียน นักเรียนสามาถจัดกลุ่มมาเรียนกันเอง หรือจะเรียนคนเดียวก็ได้ สอนแบบสบาย ๆ สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สนใจทัก Line id : upgradesalaya Tel : 0811042008