English + Math For Kids

UpGrade สาขาศาลายาเปิดคอร์สกลุ่ม English + Math For Kids
สำหรับน้องๆวัยประถม ป.3 – ป.4 และ ป.5 – ป.6
โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เรียนสนุก
สอดแทรกด้วยกิจกรรรมพัฒนาทักษะในชั้นเรียน สนใจติดต่อ
☎ 081 – 1042008 , 02-8885310
Line : upgradesalayaKids27-1-61

NEW COURSES