Tag: การคิดคะแนน TOEFL ITP

มารู้จักข้อสอบ TOEFL ITP กันดีกว่า

มารู้จักข้อสอบ TOEFL ITP กันดีกว่า ข้อสอบ TOEFL  ITP …ITP ย่อมาจาก The International Testing Program เป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นโดย ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา (Educational Testing Service หรือ ETS) ข้อสอบนี้จึงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐาน สำหรับทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ ในประเทศไทยข้อสอบ TOEFL ITP เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและ สถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่งนำไปใช้ทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา  เช่น  ใช้สำหรับการสอบคัดเลือก นักเรียนและนักศึกษาใหม่  นอกจากนี้ยังใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันต่าง ๆ  ได้แก่ – ใช้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่หรือ  Entrance Examination – ใช้วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา หรือ Exit Examination ตัวอย่างสถาบันที่ใช้ข้อสอบ TOEFL […]