About

UpGrade Academic Center เกิดขึ้น จากความตั้งใจของ คุณอุดมรัตน์ ทิวะทรัพย์ และเพื่อนสนิท  คือ คุณกิ่งพยอม รอดคลองตัน ทั้งสองคนมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา ที่วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเวลานาน จึงได้มาเปิดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา  ชื่อ โรงเรียนพัฒนาภาษาและวิชาการ (UpGrade Academic Center) ที่ศาลายาเป็นสาขาแรก  และสาขาเดอะเซ็นปิ่นเกล้า เป็นสาขาที่สอง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในระดับต่าง ๆ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับ High School และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนไทย ยังขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การเขียน การพูด ทำให้พลาดโอกาสดี ๆ ทางการศึกษา และการทำงาน

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการศึกษาที่ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  เพื่อวางแผนการเรียน และอนาคตของตนเอง

คุณอุดมรัตน์ ทิวะทรัพย์

e0b89ee0b8b5e0b988e0b89be0b8b8e0b98be0b8a2-1ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
การศึกษา กศบ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ บางแสน
Certificate in Advanced English Communication University of Otago, New Zealand
MBA. (Human Resource Management) Southeast Asia University, Thailand

ประวัติการทำงาน   อดีตอาจารย์แนะแนวและนายทะเบียน และผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านงานให้คำปรึกษาด้านการเรียน การเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เคยดูแลการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมานานมากกว่า 20 ปี

“ จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำให้ UpGrade ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ หลายครั้ง ๆ เราจะทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ที่นี่มีทั้งความรู้ และการให้คำปรึกษาด้านการเรียนค่ะ คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนก็มีความสำคัญมากค่ะ คือต้องมีความรู้ มีทักษะในการสอน และเข้าใจผู้เรียน ”

คุณกิ่งพยอม รอดคลองตัน

73165360_10158417255631062_3101798791028670464_oตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
การศึกษา ศศบ.(บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA. (General Management) Central Queensland University, Australia
Master of Tourism Curtin University of Technology, Australia

ประวัติการทำงาน  ผ่านประสบการณ์ทำงาน NGO การทำงานในบริษัทเอกชน เคยเป็น Education Counselor ให้คำแนะนำกับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อในต่างประเทศ อดีต Senior Chief of Admission ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลงานด้านการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และอดีตหัวหน้าบริการวิชาการ รับผิดชอบจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การอบรม การจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับ  บุคลภายนอก ที่วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

“UpGrade เราดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน คือเราอาจไม่ตามใจทุกอย่าง มีการว่ากล่าวตักเตือน นักเรียน ครู และเจ้าหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ ดิฉันให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับนักเรียน และคุณภาพของครูผู้สอน มาเป็นครอบครัว UpGrade สิคะ”

  • UpGrade Academic Center สาขาศาลายา เป็นโรงเรียนเล็กๆที่นี่เน้นการมีส่วนร่วม การดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคำแนะนำที่ถูกต้องกับนักเรียนและเน้นคุณภาพของคุณครูผู้สอน

  • นอกจากนี้ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็ก ทำให้ครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนกล้าพูดกล้าถาม  และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
    เราจึงเรียกตัวเองว่า  “ UpGrade Salaya Family ”