A bridge to your future

UpGrade Academic Center ก่อตั้งโดยอดีตผู้ช่วยคณบดี   วิทยาลัยนานาชาติ และอดีตหัวหน้างาน Admission  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International College   ทั้งสองคนมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาระบบนานาชาติมากกว่า 20 ปี

จึงทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ  ทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนหลักสูตรไทยที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

UpGrade Academic Center เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 สาขาศาลายา เป็นสาขาแรกที่เปิดสอน   ต่อมาเปิดสาขาปิ่นเกล้าเป็นสาขาที่สอง

  • UpGrade Academic Center สาขาศาลายา เป็นโรงเรียนเล็กๆที่นี่เน้นการมีส่วนร่วม การดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคำแนะนำที่ถูกต้องกับนักเรียนและเน้นคุณภาพของคุณครูผู้สอน

  • นอกจากนี้ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็ก ทำให้ครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนกล้าพูดกล้าถาม  และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
    เราจึงเรียกตัวเองว่า  “ UpGrade Salaya Family ”

ลองมาเป็นสมาชิก  UpGrade Salaya Family ดูสิคะ