NEW COURSES

โปรโมชั่นคอร์สเรียน กุมภาพันธ์ ปี64

#PrivateOnlineClass#โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์64

การเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนสะดวกในการเรียน และกล้าที่จะถามเมื่อไม่เข้าใจ เราจึงเปิดสอนติวออนไลน์ ให้นักเรียนที่สนใจเรียน เช่น TOEFL ITP IELTS SAT GED Conversatin Writing Math Science และ วิชาเรียนอื่น ๆ ใน PC/MUIC/MUIDS

โดยนักเรียน สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ 👩‍💻🧑‍🏫
1. เรียนกับครูประจำ จบจากสถาบัน MUIC ของมหิดล และต่างประเทศ
2. เรียนกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และ IELTS Examiner
(ในราคาพิเศษ เอาใจผู้ปกครองในสภาวะโรคระบาด COVID 19)

และ นักเรียนสามารถขอรับคำปรึกษาการเรียนได้ฟรี‼

สนใจติวสอบออนไลน์
🤙 081 104 2008
🖥 Line ID: @upgradesalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s