NEW COURSES

คอร์สเปิดเทอม พ.ย. 62

🎒📕เปิดเทอมมาเรียน English กันค่ะ…👌👌👌

🔥 Integrated English คอร์ส ม.ต้น
เรียนทุกวันเสาร์ ⏰ 13.00-16.00 น.

คอร์สนี้ เราจะมาเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน และฝึกเขียนไดอารี เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเช็คความเข้าใจในการเรียนแกรมม่าที่ผ่านมา…ให้สามารถใช้งานได้จริง ใน 1 คอร์ส!!

🔥Writing คอร์ส ม.ปลาย
เรียนทุกวันอาทิตย์ ⏰ 13.00-16.00 น.

คอร์สนี้แนะนำ สำหรับน้องที่อยากเรียนสายอินเตอร์ อยากสอบชิงทุนเรียน… เราจะมาเรียนพื้้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับ Academic…โดยพัฒนาทักษะ ตาม level ของผู้เรียน และปรับเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสม

สนใจเรียน คอร์สเปิดเทอม
📱 081 104 2008
✉️ Line@upgradesalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s