คอร์ส Intensive IELTS
เรียนทั้ง 4 ทักษะ Listening, Reading, Writing, Speaking
รวม 42 ชัวโมง
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS โดยเฉพาะ
สมัครด่วน ฟรี Practice test

โทร : 0811042008
Line : @upgradesalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s