BLOG

เตรียมผลสอบภาษาอังกฤษ…พิชิตอินเตอร์ ตอนที่ 1

เตรียมผลสอบภาษาอังกฤษ…พิชิตอินเตอร์   ตอนที่ 1

นักเรียนหลาย ๆ คน มาปรึกษาเรื่องการเรียนต่ออินเตอร์ ในระดับมหาวิทยาลัย  แต่ก็กลัว ๆ  กล้า ๆ  คิดไปก่อนแล้วว่ามันต้องยาก…ถึงแม้จะยาก แต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดี มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเด็ก         รุ่นใหม่ไฟแรงอย่างน้อง ๆ แน่นอน  เพราะอะไร  รู้ไหมคะ…เพราะเรามีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้าได้ตั้งแต่ ม. 4  เลยทีเดียว  แล้วเราจะเตรียมตัวกันอย่างไง มาดูกันเลยคะ

สำหรับ หลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธรรมศาสตร์,  จุฬา, มหิดล, เกษตร  หรือที่อื่น ๆ  มักจะให้นักเรียนสามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็น Standard Test  ได้แก่  TOEFL iBT, IELTS ซึ่งผลการสอบ TOEFL iBT และ IELTS เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลสอบมีอายุ 2  ปี  ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จัก IELTS และT0EFL iBT คืออะไร แล้วรายละเอียดค่อยว่ากันอีกที ได้ที่ Blog : www.upgradesalaya.com

IELTS  (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา         ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

  • ข้อสอบ มี 4 parts คือ Listening, Reading, Writing และ Speaking 
  • เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละ Part  มีคะแนนเต็ม 9  และ Overall  9.0
  • ระยะเวลาในการสอบ คือ การอ่าน 60 นาที  การฟัง 30 นาที  การเขียน 60 นาที และการพูด 15 นาที 
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ราคา  6,900 – 7,500  บาท              

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่                                                                           

TOEFL iBT  (Test of English as a Foreign Language Internet –based Test) เป็นบททดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยในเชิงวิชาการ โดยทำข้อสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบ มี 4 ทักษะ คือ Reading, Listening, Speaking  และ Writing
  • เกณฑ์การให้คะแนน มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆ ละ 30  คะแนน
  • ระยะเวลาในการสอบ คือ การอ่าน 60-80 นาที  การฟัง 60-90 นาที  การพูด 20 นาที และการเขียน 50 นาที 
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ $195  หรือ ราคาประมาณ 6,093.95 บาท                                                                            

หมายเหตุ ค่าสมัครสอบจะราคาแตกต่างกัน ตามแต่ละประเทศ

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl                                                                         

         เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562

 นักเรียนสามารถนำผลสอบ IELTS หรือ TOEFL iBT  ที่มีคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไป         ยื่นพร้อมเอกสารอื่น ๆ เพื่อสมัครสอบเป็นนักศึกษาใหม่  หมายความว่า นักเรียนไม่ต้องไปสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ ของสถาบันอีก สอบแต่วิชาอื่นเท่านั่น! ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ตอนที่ 1 เราจะพูดถึง…มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ หรือ MUIC…เป็นมหาลัยที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมหาลัยเป็นผู้จัดสอบเอง และนักเรียนสามารถนำผลคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นสมัครแบบ Fast Track ได้ เช่นกัน

หากสงสัยว่า…การสมัครแบบ Fast Track คืออะไร? สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บทความเรื่อง “ใครอยากสอบติดมหิดลอินเตอร์(MUIC) ต้องอ่าน!!!”  ได้ที่ Blog : www.upgradesalaya.com

ข้อมูลจาก https://muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/admissions/Group_of_applicants.pdf               

        เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562

นอกจาก จะใช้ยื่นสมัครสอบวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) นักเรียนยังสามารถนำผลคะแนน IELTS  และ TOEFL ไปสมัครเรียนที่คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด้วย นั่นคือ

                คณะทันตแพทยศาสตร์

                คณะทันตแพทย์ หลักสูตรนานชาติ เป็นคณะเปิดใหม่ที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับคะแนนภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนสามารถยื่น TOEFL iBT  มีคะแนนอย่างต่ำ  79  หรือ IELTS  6.5  ขึ้นไป และสามารถยื่นผลคะแนนอื่น ๆ เพื่อยกเว้นในการสอบบางวิชาได้เช่นกัน  

ดูรายละเอียดของทางคณะได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th/en/mahidol-international-dental-school/thai-students/

        เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562

                คณะวิทยาศาสตร์ 

                คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  เปิดสอนอยู่หลายสาขา  ได้แก่  Biomedical Science, Bio resources and Environmental Biology, Materials Science and Nano Engineering,  Industrial Mathematics             และ  Actuarial Science  ซึ่งทางคณะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลายช่องทาง  เช่น รับสมัครโดยตรง โดยสามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ คือ TOEFL iBT  61 หรือ IELTS  6.0

สอบถามรายละเอียดติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  โทร  02- 4419817 -20  ต่อ 1199

หรือ ดูรายละเอียดของทางคณะได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/sim/  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 

เห็นไหมคะ…แค่มีผลสอบภาษาอังกฤษสามารถนำไปยื่นสมัครสอบได้หลายที่  รู้อย่างนี้…เรามาเตรียมสอบกันได้ ตั้งแต่ ม. 4  มาลองดูคะ! เราอาจจะสอบครั้งเดียวไม่ได้ ก็สอบใหม่ได้  คนที่สอบครั้งเดียวได้คะแนนตามที่ต้องการมีน้อยมาก

แล้วตอนต่อไป เราจะมาพูดถึงการนำคะแนน IELTS และ TOEFL iBT ไปสมัครที่อินเตอร์ธรรมศาสตร์ จุฬา และเกษตรศาสตร์ กันคะ  

สนใจเรียน IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, Writing 

ติดต่อ Line :upgradesalaya

          Tel :  081 104 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s