NEW COURSES

พิชิต TOEFL MUIC/ ITP ได้อย่างไร..??

พิชิต TOEFL  MUIC/ ITP  ได้อย่างไร

มหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC  ใช้ข้อสอบ TOEFL  ITP เป็นข้อสอบเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนสำหรับคัดเลือกนักศึกษาใหม่มาเป็นเวลานานนับสิบปี  นักเรียนหรือโรงเรียนติวต่าง ๆ  จึงมักเรียกว่า  TOEFL MUIC ข้อสอบนี้มาจากไหนใครเป็นคนออก TOEFL ITP  เป็นข้อสอบสำเร็จรูปแบบมาตรฐาน ที่จัดทำโดย  ETS ข้อสอบประกอบ 3  Section คือ Listening,  Structure และ Reading เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วทาง MUIC  จะจัดส่งข้อสอบและ Answer Sheet ให้สถาบัน  ETS  เพื่อจัดเก็บข้อสอบและตรวจคะแนน

ด้วยความที่เป็นข้อสอบสำเร็จรูปแบบที่น่าเชื่อถือ จึงมีสถานบันหลายแห่ง ใช้ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาหรือนักเรียนใหม่ เช่นโรงเรียนนานาชาติ MUIDS, KMIDS เป็นต้น หรือในระดับปริญญาโท เอก ของหลาย ๆ สถาบันก็ใช้ข้อสอบนี้ ในการสอบ Exit  Exam  เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติประกอบในการจบการศึกษา

แล้วข้อสอบยากไหม  เอาจริง ๆ ก็ยากเหมือนกัน  แต่ถ้านักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ เพราะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของทักษะที่ต้องฝึกฝน ไม่ใช่มาอ่านอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไปสอบ  ถ้าตั้งใจจริงข้อสอบนี้พอลุ้นได้นะ  คราวนี้เรามาดูเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEFL ITP/MUIC/MUIDS กันดีกว่า

 1. มาทำความรู้จักข้อสอบ TOEFL ITP กันเสียก่อน

ข้อสอบมี 3 Sections  ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

Section 1  Listening  มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 – 35 นาที แบ่งออกเป็น 3  Parts  คือ

 • Part A  มี  30 ข้อ  เป็นการพูดโต้ตอบกันระหว่างชาย หญิงสั้น ๆ  ส่วนนี้จะว่าง่ายที่สุดของพาร์ทนี้ก็ได้ ซึ่งคำถามที่ได้ยินบ่อย ๆ ได้แก่  What does the man mean ?  What does the woman imply ? เป็นต้น
 • Part B  มีประมาณ 10 ข้อ เป็นการพูดคุยของคนสองหรือสามคน โดยพูดยาวขึ้นกว่า Part  A
 • Part C  มีประมาณ 10 ข้อ  เป็นการพูดอธิบาย หรือบรรยายเรื่องต่าง ๆ  เช่น  Orientation new students หรือ  new staff  พยากรณ์อากาศ  หรือการบรรยายในชั้นเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  เป็นต้น

ส่วนการทำ Listening ให้ได้คะแนนดีนั้น  นักเรียนต้องมีสมาธิกับการฟังมาก ๆ  ตาต้องไว พยายามอ่านคำตอบให้เสร็จก่อนฟังคำถามได้จะเป็นการดีที่สุด  ถ้าเราพลาดไม่ทันข้อไหน  ต้องทำใจปล่อยไปเลย  อย่ามัวกังวลกับข้อที่ผ่านไปแล้ว  ทักษะทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้  ต้องฝึกฟังอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเริ่มจากฟังเรื่องที่เราชอบ  ดูหนังจาก Internet  ดูคลิปภาษาอังกฤษจาก Youtube  และที่สำคัญต้องฝึกทำข้อให้เคยชิน จะได้ช่วยลดการตื่นเต้น

Section 2  Structure and Written Expression  ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อให้เวลา  25 นาท  เฉลี่ยข้อละ ไม่ถึง  1 นาที  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • Structure  มี 15 ข้อ
 • Written Expression หรือ ข้อสอบ Errors  มี 25  ข้อ  เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาเกือบทั้งหมด มีทั้งง่ายและยาก  นักเรียนควรฝึกทำข้อสอบและจับเวลา เพื่อทำให้เสร็จทันเวลา  ในขณะที่ฝึกทำข้อสอบเราต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อนี้ถูกเพราะอะไร  เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอะไร การฝึกทำแบบฝึกหัดแบบนี้ ทำให้นักเรียนเข้าใจ  และไม่ลืมง่าย ๆ   เพราะถ้าเราทำแบบไม่เข้าใจว่าถูก ผิดเป็นเพราะอะไร มันจะกลายเป็นการเดาข้อสอบนั่นเอง

Section 3  Reading  มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 55 นาที ซึ่งใช้เวลาทำนานที่สุด ในข้อสอบจะมีบทความมาให้ ประมาณ 5 เรื่อง โดยนักเรียนควรอ่านคำถามก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาต้องการถามอะไรในเรื่องที่อ่าน  ทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้น  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักทำข้อ Reading ไม่ได้  หรือทำไม่ทัน อาจเป็นเพราะเราไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษแบบสม่ำเสมอ  ซึ่งการทำข้อสอบ Reading ให้ได้คะแนนดีนั่น นักเรียนต้องฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ เพื่อฝึกการบริหารจัดการเวลา  ในขณะเดียวกันเราต้องฝึกเป็นนักอ่านที่ดี เพื่อสะสมความรู้  คำศัพท์  ความชำนาญในการอ่าน การเดาศัพท์

 1. การเตรียมตัวไปสอบ TOEFL ITP

                การเตรียมตัวสอบนั้น ถ้านักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ จะมีโอกาส พูด ฟัง อ่าน เขียนอยู่เสมอ  จึงไม่ใช่เรื่องยากในการสอบ  เพียงแค่หาหนังสือดี ๆ สักเล่มมาอ่าน หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดอยู่บ่อย ๆ  ก็สามารถพัฒนาภาษาไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ความจริง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่กลับไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อย   จึงต้องไปลงเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชา อาทิ คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ITP  หรือ ติวสอบ TOEFL MUIC  หรือ ติวสอบเข้า MUIDS เป็นต้น

นอกจากนี้ นักเรียนต้องวางแผนการเตรียมสอบ  และให้เวลาตัวเองในการเตรียมตัวพอสมควร  เพราะภาษาอังกฤษที่เรียนทั่วไปในโรงเรียนของบ้านเรา ไม่ได้สอบวิชา  Listening ทำให้เวลาในการเตรียมสอบของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางคนใช้เวลา 6 เดือน  บางคน 3  เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน

 1. ทดลองทำข้อสอบ TOEFL ITP หรือ ลองทำ Pre- Test

                นักเรียนควรทดลองทำข้อสอบ หรือ Pre –Test อย่างจริงจัง หรือเสมือนจริง  เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดด้อยที่จะต้องพัฒนาต่อไป โดยการทำ Pre-Test  อาจจะไปทำตามสถาบันที่จัดติว  หรือ สถาบันที่มีการจัดสอบ TOEFL ITP  ที่ให้นักเรียนได้ทดลองสอบ หรืออาจใช้วิธีหาข้อสอบจาก Internet  ก็ได้

 1. Practice….!

                ไม่มีอะไรดีไปกว่าฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับข้อสอบไปด้วย  เพื่อทำให้เกิดความคุ้นเคย  ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกตื่นเต้นในวันที่เข้าสอบจริง

 1.   Relax

                เรื่องการสอบเป็นเรื่องสำคัญ แต่อย่าให้ความสำคัญจนกลายเป็นความเครียด ความกดดัน หรือวิตกกังวล เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้  นักเรียนควรแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง  เพื่อเป็นการผ่อนคลาย  ทำจิตใจให้สบาย  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันไปสอบ

                นักเรียนควรจะตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ อ่านกฎระเบียบข้อบังคับของการสอบให้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ บัตรประชาชน บัตรเลขที่นั่งสอบให้พร้อม  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เช้าวันสอบควรทานอาหารเช้าไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  ควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบห้องสอบให้แน่ใจ และเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย  ที่สำคัญต้องอารมณ์ดี ไม่เครียด  สบายๆ  ที่สำคัญอย่าลืมปิดมือถือให้เรียบร้อย

 

สนใจเรียน TOEFL  ITP /MUIC/MUIDS

ติดต่อ UpGrade สาขาศาลายา

Tel 081 104208

Line : upgradesalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s