NEW COURSES

สอบเข้า MUIC

UpGrade สาขาศาลายา เปิดสอนติวสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC ตั้งแต่เริ่มเปิดสอนครั้งแรก..  ตอนนี้เราเปิดสอนมาแล้ว 7 ปี วม 28 รุ่น

วิชาที่สอน
-TOEFL ITP
-Writing
-Mathematics

การเรียนการสอนมีทั้งกลุ่ม และเดี่ยว
ชั้นเรียนของเรา… เป็นชั้นเรียนเล็ก ๆ บรรยากาศเป็นกันเอง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กล้าพูด กล้าถาม..

สนใจทัก Line id : upgradesalaya  หรือ
Tel : 0811042008

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s