โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University international Demonstration Schools หรือ MUIDS)

MUIDS ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น การเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งความรู้ การลงมือปฏิบัติและการทำโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และสร้างจิตใจที่พร้อมพัฒนาโลกของเราต่อไป

MUIDS เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และเปิดเรียนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 ในปีแรกรับนักเรียนเข้าเรียน Grade 10

การเรียนการสอนเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระบบอเมริกันเปิดสอนตั้งแต่ Grade 10 – 11 – 12 (ม.4-ม.6) MUIDS ได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การศึกษาของ อเมริกา ชื่อ Western Association of Schools and College (WASC) ดูรายละเอียดโรงเรียนจาก http://www.muids.mahidol.ac.th สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อที่ MUIDS จะต้องมีทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน

วิชาที่สอบคัดเลือกมีดังนี้ (วันที่สอบคัดเลือกมักจะจัดสอบ เสาร์-อาทิตย์)
สอบวันแรก (วันเสาร์)
09.00 – 11.30   TOEFL Exam (Listening, Structure, Reading)
13.00 – 15.00   Essay Writing (เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 200-250 คำ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)

สอบวันที่สอง (วันอาทิตย์)
09:00-11:30    MAP Test (คณิตศาสาตร์, ภาษาอังกฤษ)
13:00-15:00    Interview

ตารางรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ของ MUIDS ปี 2019-2020
ตารางสอบเข้า MUIDS 2019-2020

ข้อมูลจาก http://www.muids.mahidol.ac.th/

UpGrade Academic Center สาขาศาลายา เปิดติวสอบเข้าทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  วิชาที่สอนคือ TOEFL, Writing, Map Test (Math + Reading) และ Interview

muids-dec-2019

ตารางเรียน คลิ๊ก

ผู้ปกครองที่สนใจอยากให้บุตรหลานเรียนต่อที่ MUIDS  ควรเตรียมตัวตั้งแต่ ม.1 หรือ ม.2 คือปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน  การมีพื้นฐานภาษาที่ดี จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ และมีความสุขในการเรียน

สนใจติดต่อสอบถาม
Tel : 081 104 2008
Line : upgradesalaya