ติวสอบเข้าสาธิตนานาชาติมหิดล (MUIDS)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University international Demonstration Schools หรือ MUIDS)

MUIDS ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น การเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งความรู้ การลงมือปฏิบัติและการทำโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และสร้างจิตใจที่พร้อมพัฒนาโลกของเราต่อไป

MUIDS เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และเปิดเรียนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 ในปีแรกรับนักเรียนเข้าเรียน Grade 10

การเรียนการสอนเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระบบอเมริกันเปิดสอนตั้งแต่ Grade 10 – 11 – 12 (ม.4-ม.6) MUIDS ได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การศึกษาของ อเมริกา ชื่อ Western Association of Schools and College (WASC) ดูรายละเอียดโรงเรียนจาก http://www.muids.mahidol.ac.th สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อที่ MUIDS จะต้องมีทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน

วิชาที่สอบคัดเลือกมีดังนี้ (วันที่สอบคัดเลือกมักจะจัดสอบ เสาร์-อาทิตย์)
สอบวันแรก (วันเสาร์)
09.00 – 11.30   TOEFL Exam (Listening, Structure, Reading)
13.00 – 15.00   Essay Writing (เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 200-250 คำ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)

สอบวันที่สอง (วันอาทิตย์)
09:00-11:30    MAP Test (คณิตศาสาตร์, ภาษาอังกฤษ)
13:00-15:00    Interview

ตารางรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ของ MUIDS ปี 2020-2021

ข้อมูลจาก http://www.muids.mahidol.ac.th/

UpGrade Academic Center สาขาศาลายา เปิดติวสอบเข้าทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  วิชาที่สอนคือ TOEFL, Writing, Map Test (Math + Reading) และ Interview

ผู้ปกครองที่สนใจอยากให้บุตรหลานเรียนต่อที่ MUIDS  ควรเตรียมตัวตั้งแต่ ม.1 หรือ ม.2 คือปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน  การมีพื้นฐานภาษาที่ดี จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ และมีความสุขในการเรียน

สนใจติดต่อสอบถาม
Tel : 081 104 2008
Line : @upgradesalaya